DỊCH VỤ KHÁC - LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Từ hoạt động nhu cầu của các Doanh Nghiệp. Công ty SGCA cung cấp thêm một số dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của Doanh Nghiệp như sau:

01. DỊCH VỤ THÀNH LẬP CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP
02. DỊCH VỤ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

03. DỊCH VỤ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH
04. DỊCH VỤ THỦ TỤC THUẾ BAN ĐẦU
05. DỊCH VỤ BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
06. DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
07. DỊCH VỤ KHAI BÁO BẢO HIỂM XÃ HỘI
08. DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ KINH DOANH
( CÙNG QUẬN – KHÁC QUẬN )
09. DỊCH VỤ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
10. DỊCH VỤ TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
11. DỊCH VỤ MỞ LẠI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
12. DỊCH VỤ THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY
13. DỊCH VỤ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ
14. DỊCH VỤ THAY ĐỔI NGƯỜI GÓP VỐN
15. DỊCH VỤ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Trên đây là một thông tin về dịch vụ liên quan đến hoạt động của Doanh Nghiệp. Doanh nghiệp cần tư vấn và sử dụng dịch vụ vui lòng gọi cho Chúng tôi theo thông tin như sau:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ SÀI GÒN SGCA
NTR 03-06 Tòa Nhà Newton Residence, số 38 Trương Quốc Dung, P. 8, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 7107 4888 - Hotline: 0797488589, 0978828572