Ngày 25/04/2024 Công ty SGCA tổ chức buổi đào tạo chuyên môn cho đơn vị Tổng Công ty V Communications, EG, BAM

Ngày 25/04/2024 tại Văn Phòng Tổng Công ty V Communications : 159a Đ. Phan Đăng Lưu, phường 3, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh được sự tín nhiệm, tin tưởng của Bà Đào Thị Bích Vân - Giám Đốc Tài Chính Tổng Công ty V Communications. Công ty SGCA tổ chức buổi đào tạo chuyên môn với chuyên đề về “Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp" theo văn bản hợp nhất số: 01/VBHN-VPQH có hiệu lực ngày 30/01/2023 nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn cho toàn bộ CBNV kế toán Tổng Công ty V Communications, EG, BAM.

Ban Giám Đốc hệ thống Tổng Công ty V Communications, EG, BAM luôn quan tâm chú trọng, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật các chính sách thuế, kế toán, văn bản pháp luật mới hiện nay cho Bộ máy kế toán.

Tại buổi đào tạo chuyên môn chuyên đề “Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp" theo văn bản hợp nhất số: 01/VBHN-VPQH có hiệu lực ngày 30/01/2023 , Ông Hà Bảo An – Phó Giám Đốc Công ty SGCA trình bày các nội dung liên quan đến chuyên đề  “Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp" theo VBHN 01/VBHN-VPQH có hiệu lực ngày 30/01/2023

Một số hình ảnh trong buổi đào tạo chuyên môn.